DSC_9480.jpg
Norsk Maritimt Museum (Norwegian Maritime Museum)
開放時間:10月~4/30:11:00-16:00、5月~9/30:10:00-17:00 (5/17、12/24、12/25、12/31、1/1不開館)
位置:Bygdøynesveien 37, N-0286 Oslo
交通方式:公車:30號公車搭往Bygdøynes (全年)、渡輪:從市政廳Rådhusbrygge3搭往Bygdøynes (夏季3/17~10/15)
官方網站:Forside - Norsk Maritimt Museum
參觀日期:2018.11.16

文章標籤

小鬍子 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()